Home » bespaar informatie » Zijn er goedkope verzekeringen?

Zijn er goedkope verzekeringen?

Verzekeringen

Een verzekering sluit je af om je eigendommen te beschermen (schadeverzekering) of om verzekerd te zijn van een som geld (sommenverzekering). De eerstgenoemde verzekering sluit je af tegen het risico van schade aan je bezittingen of lichaam. Laatstgenoemde verzekering wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een persoon. Dat zijn dus meestal levensverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Voorbeelden van schadeverzekeringen zijn:

 • Inboedelverzekering, om je te verzekeren tegen schade aan of diefstal van je inboedel
 • Opstalverzekering, om je te verzekeren tegen schade aan onroerend goed
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP), om je te verzekeren tegen schade die jij toebrengt aan eigendommen van anderen
 • Rechtsbijstandsverzekering, om te verzekeren van juridische hulp bij een geschil
 • Zorgverzekering, om je te verzekeren tegen medische kosten
 • Autoverzekering, om je te verzekeren tegen kosten van schade die je met je auto toebrengt aan (eigendommen van) anderen en eventueel tegen de schade die je eigen auto daarbij oploopt.
 • Uitvaartverzekering, om je te verzekeren tegen de kosten van een begrafenis of crematie
 • Reisverzekering, om je te verzekeren tegen schade of diefstal van je reisbagage.

De eerste drie verzekeringen worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen als een pakket ‘woonverzekeringen’ aangeboden. Soms zijn deze uit te breiden met een rechtsbijstandsverzekering.

Hierna zullen we de schadeverzekeringen (stuk voor stuk of geclusterd) belichten en aangeven hoe u kunt besparen op de premie.

Op sommenverzekeringen als levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen valt in de regel niet te besparen. Het zijn nl. vormen waarbij je periodiek een bedrag inlegt om jezelf te verzekeren van (extra) inkomen, als je vaste inkomen uit arbeid (gedeeltelijk) wegvalt. Daarom zullen we deze verzekeringen niet verder behandelen op deze site.

 

Woonverzekering

Onder een woonverzekering verstaan de meeste verzekeringsmaatschappijen in ieder geval een opstalverzekering (alleen bij koophuizen), een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Om te besparen op je woonverzekering is het zaak om eens te kijken welke polissen je nu hebt afgesloten. Veel mensen zijn namelijk dubbel verzekerd. Dan moet je je afvragen voor welk bedrag je verzekerd bent. En of dat bedrag dan een juiste afspiegeling is van de waarde. Onder-, maar ook onderverzekering, komt vaker voor dan je denkt.

Veel verzekeringsmaatschappijen kennen standaard maximum verzekerde bedragen. Meestal is dat voor een opstalverzekering €350.000,00 en voor een inboedelverzekering €100.000,00. Wettelijke aansprakelijkheid ligt op €2.500.000,00. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden zogeheten pakketverzekeringen aan. Hierin zitten in ieder geval deze drie verzekeringen.

Glas is meestal niet standaard meeverzekerd. Deze moet je apart afsluiten.

Indien je je woonverzekering als een pakketverzekering afsluit, krijg je vaak een leuke korting. Maar soms is het voordeliger om losse polissen af te sluiten.

Niet alleen de premie, maar ook de voorwaarden, verschillen van maatschappij tot maatschappij. De ene woonverzekering is de andere niet. Het is daarom zaak om de kleine lettertjes in de polis goed te lezen.

Besparen op je woonverzekering is goed mogelijk. Verschillende vergelijkingssites bieden een overzicht van vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen. Door het invullen van een paar vragen, wordt je premie berekend en vergeleken met andere aanbieders. Opzeggen kan eenvoudig door je huidige verzekeraar een briefje of een email te sturen. Na het eerste jaar kun je zelfs per maand opzeggen. <link naar voorbeeldbrief>

Besparen op je woonverzekeringen zal je geen honderden euro’s per jaar opleveren, maar waarom zou je teveel betalen?

 

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je je van juridische bijstand bij geschillen, waar je samen niet uitkomt. De meeste reguliere verzekeringsmaatschappijen bieden een rechtsbijstandverzekering aan, maar er zijn ook specialisten met eigen juristen, bijvoorbeeld ARAG en DAS.

De maandpremie voor een rechtsbijstandverzekering, begint rond €15,00 voor een basisverzekering.

Let goed op bij het afsluiten wat er precies is verzekerd. De basisverzekering dekt vaak alleen geschillen op het gebied van pensioen, gezondheid, verkeer en familiezaken. Voor arbeidsconflicten, consumentengeschillen, conflicten met de Belastingdienst en voor scheidingsaangelegenheden  moet je je extra verzekeren. De premie voor de meest uitgebreide rechtsbijstandverzekering komt op ongeveer €40,00 per maand.  Dat is een flink bedrag, op jaarbasis een kleine vijfhonderd euro! Toch geen overbodige luxe, zeker niet nu in steeds meer gemeenten het juridisch loket wegbezuinigd wordt. Mocht je een advocaat nodig hebben, dan ben je voor 3 uur al meer kwijt.

Besparen op een rechtsbijstandverzekering is lastig, omdat overstappen naar een andere (goedkopere) maatschappij vaak niet verstandig is. De meeste aanbieders van een rechtsbijstandverzekering hebben namelijk in de polisvoorwaarden opgenomen dat je pas recht hebt op juridische bijstand, nadat je een jaar verzekerd bent. Dit om te voorkomen dat je pas een rechtsbijstandverzekering afsluit  op het moment dat je een juridisch conflict aan ziet komen.

Daarom zit de besparing meer in het voorkomen van hoge juridische kosten, dan in een minieme besparing door over te stappen naar een andere verzekeraar.

 

Zorgverzekering

Om je te verzekeren tegen de kosten van een medische behandeling, medische hulpmiddelen of andere medische kosten, kennen de zorgverzekering, ook wel ziektekostenverzekering genoemd. In Nederland is deze verzekering verplicht!

De zorgverzekering dekt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk de volgende kosten:

 • Medische kosten als gevolg van ziekte, ongeval of gebrek
 • Medische kosten die niet het gevolg zijn van ziekte, ongeval of gebrek (bijvoorbeeld zwangerschap of sommige cosmetische ingrepen)
 • Preventieve kosten (bijv. tandarts)

De meeste aanbieders van een zorgverzekering dekken de kosten geheel of gedeeltelijk voor:

 • Behandeling
 • Hulpmiddelen
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Voorzieningen
 • Extra gemaakte kosten als gevolg van medische behandeling

In Nederland is de zorgverzekering wettelijk verplicht. Ten eerste om de mensen tegen zichzelf te beschermen, maar ook en vooral om te voorkomen dat gezonde mensen zich niet verzekeren en dus geen premie zouden betalen. De verzekeringsmaatschappijen zouden dan premies mislopen, waardoor de kosten van medische behandelingen opgebracht zouden moeten worden door een beperkte groep (voor de verzekeraar minder aantrekkelijke) klanten.

Ziektekostenverzekeraars zijn daarentegen wettelijk verplicht om iedere ingezetene te accepteren en hen in ieder geval een basispakket te bieden.

De voorwaarden kunnen per verzekeringsmaatschappij uiteen lopen. Het is daarom raadzaam om voor het afsluiten van een zorgverzekering goed te kijken welke kosten wel en welke niet vergoed worden.

Besparen op je zorgverzekering is goed mogelijk, want ook de premies verschillen per maatschappij. Teneinde zorgverzekeringen te kunnen vergelijken, kun je diverse vergelijkingssites raadplegen. Enkele voorbeelden zijn: www.zorgkiezer.nl, www.independer.nl en www.zorgverzekering.net.

 

Autoverzekering

Op het eerste gezicht lijkt het weinig uit te maken welke autoverzekering je neemt. Toch kan het aanmerkelijk schelen, wanneer je autoverzekeringen vergelijkt. Dat kan, onder andere op www.independer.nl, www.vergelijk.nl en www.premie.nl.

De maandpremie van een autoverzekering is afhankelijk van de soort verzekering, het aantal schadevrije jaren en de hoogte van het eigen risico. Kies je voor alleen de wettelijke aansprakelijkheid (WA) of wil je ook een deel van de schade aan je eigen auto gedekt hebben (WA extra) dan betaal een lagere premie dan wanneer je kiest voor een volledige dekking (WA casco of All-risk). De hoogte van het eigen risico heeft ook invloed op de hoogte van de premie van de autoverzekering.

Maar niet alleen de premie, maar ook de voorwaarden kunnen per autoverzekering verschillen.

Het is niet verstandig om de verzekering te laten afsluiten door een ander persoon dan de bestuurder/eigenaar. In principe moet de polis op naar staan van de eigenaar van de auto.

Besparen op je autoverzekering kan door je verzekering aan het einde van de contractperiode op te zeggen en over te stappen naar een andere maatschappij. Maak dan wel een weloverwogen keuze voor een betrouwbare maatschappij. Een autoverzekering is niet alleen afhankelijk van de maandpremie, maar ook en vooral van de voorwaarden en snelheid van handelen bij een eventuele calamiteit. 

 

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering verzekert u tegen de kosten van een begrafenis of crematie. In de regel krijgen de nabestaanden een bedrag om de uitvaart te betalen. Het is ook mogelijk om, naast de daadwerkelijke uitvaartverzekering, een vrij besteedbaar bedrag mee te verzekeren. De meeste uitvaartverzekeringen bieden deze mogelijkheid.

De premie wordt bepaald aan de hand van uw leeftijd, het verzekerde bedrag en uw wensen. Ook verschilt de premie voor een begrafenis of een crematie. U moet minimaal 10 jaar premie betalen en maximaal totdat de verzekerde 85 jaar wordt. Het verzekerde bedrag moet tussen €3.000,00 en €20.000,00 liggen.

De wensen lopen de laatste jaren steeds meer uiteen. Waar voorheen werd volstaan met een sobere uitvaart, wordt vandaag de dag steeds meer aandacht besteed aan de ceremonie. Tot zelfs een gezellig feestje toe.

Minderjarige kinderen zijn in de regel meeverzekerd met de ouder(s). De uitvaartverzekering is gelijk aan die van de ouders, met dien verstande dat voor minderjarigen maximaal €7.500,00 wordt uitgekeerd.

Niettemin kan het verstandig zijn om voor minderjarige kinderen een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. Omdat een minderjarige een hogere levensverwachting heeft (dus langer premie kan betalen) is de premie aanmerkelijk lager.

Meestal wordt de premie voor een uitvaartverzekering per maand betaald. Betaling per kwartaal, per halfjaar of per jaar is ook mogelijk. U kunt zelfs in één keer een groot bedrag betalen (koopsom).

Besparen op uw uitvaartverzekering

Het is niet gebruikelijk om over te stappen van uitvaartverzekering. Besparen op de premie is daarom lastig. Wel kunt u, voordat u er een afsluit, uitvaartverzekeringen vergelijken op, bijvoorbeeld, www.independer.nl, www.uitvaartverzekering-vergelijk.nl en www.goedkoopuwuitvaartverzekeren.nl.

Reisverzekering

Schade die opgelopen wordt tijdens reizen (en die niet wordt vergoed door de reguliere verzekeringen), wordt in de regel gedekt door een reisverzekering. Meestal zijn alleen vakanties gedekt, voor zakenreizen dient een andere verzekering te worden afgesloten.

Een reisverzekering is een aanvulling op reeds afgesloten verzekeringen. Schade die al gedekt is door de zorgverzekering, de inboedelverzekering of autoverzekering, wordt niet door de reisverzekering gedekt. De reisverzekering vergoedt alleen de schade die niet gedekt is of die het maximaal uit te keren bedrag te boven gaat.

De meeste verzekeringen kennen de volgende rubrieken:

 • Bagage (meestal tot een maximum bedrag en als er ‘normale voorzichtigheid’ in acht is genomen)
 • Extra kosten bij ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde of reisgenoot
 • Medische kosten (alleen het gedeelte dat door de eigen zorgverzekering niet wordt vergoed)
 • Geld (valt niet onder bagage en is vaak gelimiteerd tot €500,00)
 • Automobilistenhulp (ook caravan, camper, scooter)
 • Ongevallen (een vast bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit)
 • Rechtsbijstand (kosten voor juridische bijstand in het buitenland worden vergoed)

Wintersport en een aantal andere extreme (lees: gevaarverhogende) sporten worden vaak uitgesloten van de reisverzekering. Een aanvullende verzekering of een speciale wintersportdekking is dan een optie

Een reisverzekering sluit je af voor de duur van een reis. Ook kun je een doorlopende reisverzekering afsluiten, waardoor je voor iedere reis die je in een jaar maakt, verzekerd bent. Ook zijn er speciale reisverzekeringen voor stage- en studiereizen en werkvakanties. Bij een reisverzekering kun je kiezen uit een werelddekking of Europa (inclusief Rusland en de landen rond de Middellandse Zee)

De polis biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep te doen op een alarmcentrale bij noodgevallen. Getrainde medewerkers bieden (vaak in het Nederlands) hulp bij het vinden van een ziekenhuis of dokter, het vinden van een garage of bij andere acute problemen.

Een annuleringsverzekering is reisverzekering die de kosten vergoedt wanneer een reis niet door kan gaan of moet worden afgebroken. Deze reisverzekering kent echter stringente polisvoorwaarden. Het is raadzaam om de voorwaarden te checken, voordat je de verzekering afsluit.

De meeste reisorganisaties bieden een reis- en annuleringsverzekering aan bij hun reizen. Doorlopende reisverzekeringen kunt u afsluiten bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Bezuinigen op een reis- en/of annuleringsverzekering is verleidelijk, omdat veel zaken al gedekt zijn door de reguliere verzekeringen, maar is niet verstandig. Met name ziektekosten kunnen in het buitenland extreem oplopen.

Wat vond je van deze info?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid
Deel dit:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.